ЦГО

відділи

мережа
послуги

публікаціі
метеорологія

кліматологія

гідрологія
дані забруднення

радіоекологія
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 

Про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області у серпні 2016 року

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.

Центральною геофізичною обсерваторією проводились спостереження за  забрудненням  атмосферного повітря  на 16 постах міста Києва  (на двох з них спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електромережі).

Місто Київ.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 7125 проб. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруд­нення у серпні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на дванадцяти постах він характеризувався, як високий, на одному – як підвищений, ще на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

У серпні загалом по місту середньомісячні концентрації трьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 3,3 раза, формальдегіду – у 2,7 раза, оксиду азоту – у 1,3 раза.   Вміст фенолу був на рівні 1,0 ГДКс.д.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував відповідні санітарно-гігієнічні норми на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (район Багринової гори). Найбільші середньомісячні  концентрації  відмічені: на Бессарабській площі – 4,0 ГДКс.д., на Московській площі та вулиці Попудренка – 3,8 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,8-3,5 ГДКс.д., на ПСЗ № 5 – 0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на проспекті Перемоги становив 1,4 ГДКм.р., на вулиці Довженка, Оболонському проспекті та Московській площі – 1,3 ГДКм.р. на  інших постах – був на рівні 0,7-1,2 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на Бессарабській площі та проспекті Перемоги – 36,5% та 24,0% відповідно; загалом по місту вона становила 14,8% (в минулому місяці – 34,3%).

Середньомісячні концентрації завислих речовин на Бессарабській площі та проспекті Перемоги становили 1,3 ГДКс.д., на площі Перемоги – 1,0 ГДКс.д., на інших постах – 0,7-0,9 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації завислих речовин  коливались у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні концентрації діоксиду сірки на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Найвищі середньомісячні та разові концентрації оксиду вуглецю на рівні 1,0-1,2 відповідних ГДК зафіксовані в районах площ: Бессарабської, Московської і Перемоги, а також проспектів: Оболонського та Перемоги, На інших постах середньомісячні концентрації були у межах 0,3-0,8 ГДКс.д., максимальні – 0,2-0,8 ГДКм.р. Кількість випадків перевищень ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила на Бессарабській площі 5,8%, на проспекті Перемоги – 3,8%; загалом по місту вона становила 0,6% (в минулому місяці – 4%).

Високий середньомісячний вміст формальдегіду на рівні 3,0 ГДКс.д. зафіксовано на Бессарабській та Московській площах, проспектах Перемоги та Оболонському, вулиці Олександра Довженка. На інших постах середньомісячні концентрації формальдегіду становили 2,3-2,7 ГДКс.д., на ПСЗ №5 – 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були  у межах  0,3-0,6  ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,3 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Вміст фенолу за середньомісячними значеннями становив 0,7-1,0 ГДКс.д. (на усіх шести ПСЗ, де проводились спостереження), максимальний – 0,5-0,7 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні концентрації хлористого водню, фтористого водню, сірководню та аміаку не досягали рівнів відповідних санітарно гігієнічних норм.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Бессарабської площі та Московської площі (Центральний автовокзал), де рівень забруднення повітря характеризувався як високий (див. рис). Райони проспекту Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Олександра Довженка, Семена Скляренка, площі Перемоги, вулиці Каунаської, бульвару Лесі Українки, вулиць Академіка Стражеска і Попудренка також характеризувались високим рівнем забруднення повітря.

На вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) фіксувався підвищений рівень забруднення повітря. 

Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком ЦГО).

Забруднення атмосферного повітря у Києві порівняно липнем цього року знизилось, що пов’язано з метеорологічними та синоптичними умовами: зниженням температури повітря і випадінням опадів у деякі дні, циклонічною діяльністю. Відмічалось зниження середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду, оксиду азоту, фенолу.

Порівняно з серпнем 2015 р. загальний рівень забруднення також знизився за рахунок зниження середнього вмісту формальдегіду, діоксиду азоту, оксиду азоту, фтористого водню.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6734 проби. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався, як дуже високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на трьох постах він характеризувався, як дуже високий, на дев’яти – як високий, на одному – як підвищений,  на одному посту – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Цьогорічний серпень у Києві виявився найсухішим за 125 років спостережень за опадами у столиці. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, яка розташована на проспекті Науки, опадів випало лише 3 мм, що склало 4% кліматичної норми. Середньомісячна температура серпня у Києві склала +22,6°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,0°С. Загалом увесь серпень був спекотним за температурним режимом. Температура першої і другої декад перевищили кліматич­ну норму на 3,9°С та 3,5°С відповідно; третя декада була вищою за кліматичну норму аж на 4,5°С.

З початку серпня 2015 р. у Києві спостерігались метеорологічні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Українським гідрометцентром на період з 8 по 14 серпня було надано два штормових попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві, зумовлений антициклональною погодою, спекою, наявністю приземних інверсій, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. У цей період на постах Києва були зафіксовані найбільші концентрації забруднювальних речовин в атмосфері.

Зокрема, протягом 7-15 серпня, на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр.Науки) та ПСЗ №15 (Гідропарк) середньодобові концентрації діоксиду азоту та формальдегіду досягали 4,8-5,6 ГДКс.д., а в районах Бессарабської та Московської площ – до 6,7 ГДКс.д.  Після  незначного  зниження  вмісту  цих домішок  у  другій  половині  місяця,  починаючи  з 28 по 31 серпня знову відмічалось зростання середньодобових концентрацій діоксиду азоту до 5,0-5,7 ГДКс.д., формальдегіду – до 4,4-5,6 ГДКс.д. на 12-ти ПСЗ. Вміст інших домішок у повітрі міста був відносно стабільним протягом усього серпня: найвищі середньодобові концентрації діоксиду сірки не перевищували середньодобові ГДК, оксиду азоту та завислих речовин – на деяких постах досягали 1,2-1,8 ГДКс.д.

У серпні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 4,3 ГДКс.д., формальдегіду – 4,0 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., фтористого водню – 1,2 ГДКс.д. 

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентра­ції відмічені на Бессарабській площі – 5,0 ГДКс.д., вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Семена Скляренка, Московській площі, проспектах Перемоги та Оболонському – 4,8 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 3,3-4,5 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на Московській площі становив 2,0 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,8 ГДКм.р., на Оболонському проспекті – 1,7 ГДКм.р., на інших постах – був на рівні 1,2-1,6 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,7 ГДКм.р. Всього у серпні було зафіксовано 354 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 35,3% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 20,8%). Найбільша кількість перевищень зафіксована в районі Московської площі та проспекту Перемоги – 47%, на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті,  Бессарабській  площі –  42-43,5%.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,3 раза; на інших постах були на рівні 0,7-0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки за середніми та максимальними концентраціями на постах і загалом по місту не перевищував рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю досягали: в районі Бессарабської площі 1,2 ГДКс.д., на інших постах були у межах 0,1-0,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю становили: на вулиці Скляренка – 1,8 ГДКм.р., на перетині вулиці Академіка Стражеска та бульвару Лепсе – 1,6 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,2 ГДКм.р., на Московській площі – 1,0 ГДКм.р.; на інших постах були у межах 0,2-0,8 ГДКм.р. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 7 кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила 4%, на ПСЗ № 21 – 2,2%, загалом по місту – 0,6%.

Вміст формальдегіду в повітрі міста у серпні значно підвищився і на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, середньомісячні концентрації перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7 – 4,7 раза. Високі середньомісячні концентрації формальдегіду були зафіксовані на Бессарабській площі – 4,7 ГДКс.д., Московській площі, проспектах Перемоги і Оболонському, вулицях Стражеска і Скляренка – 4,3 ГДКс.д. В районі Гідропарку середньомісячна концентрація формальдегіду досягала 2,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,7 ГДКс.д.  Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,3-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячна концентрація оксиду азоту у серпні становила 1,8 ГДКс.д., максимальна – 0,6 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на ПСЗ №20 (Московська площа) –  в районі інтенсивного руху автотранспорту.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Бессарабської площі, Московської площі та проспекту Перемоги, де рівень забруднення повітря характеризувався як дуже високий. Райони вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, площі Перемоги, вулиць Довжен­ка, Каунаська, Стражеска, бульвару Лесі Українки, вулиці Попудренка та Гідропарку характеризу­вались високим рівнем забруднення. В районі вулиці Сергія Лазо рівень забруднення повітря був підвищеним, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким (див. рис.).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2014 р. значно підвищився – з «високого» до «дуже високого рівня» (за ІЗА), що викликано було погодними умовами серпня – високою температурою повітря, приземними інверсіями, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. Зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду, фтористого водню, а порівняно з минулим роком – ще й фенолу.


Київська область.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. В атмосфері визначався вміст чотирьох основних домішок – завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних – 8-ми важких металів. У місті Біла Церква у серпні було відібрано і проаналізовано 624 проби, у Броварах, Обухові та Українці – по 312 проб.

Загальний рівень забруднення повітря в усіх містах оцінювався, як низький.

У повітрі міст Київської області середньомісячні концентрації завислих речовин, діоксиду сірки та оксиду вуглецю у серпні не перевищували відповідні ГДКс.д.

Підвищений рівень забруднення спостерігався лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого у Білій Церкві була на рівні 2,5 ГДКс.д., в Українці – 2,3 ГДКс.д., в Обухові та Броварах – 2,0 ГДКс.д.

У порівнянні з серпнем минулого року деяке підвищення середньомісячних концентрацій діоксиду азоту спостерігалось в Українці, оксиду вуглецю – в Обухові. Зниження вмісту діоксиду азоту зафіксовано в Обухові, оксиду вуглецю – у Броварах та Українці, діоксиду сірки – у Броварах та Обухові. Вміст інших забруднювальних речовин у містах контролю майже не змінився.


ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ.

Спостереження за станом забруднення води р. Дніпро (Канівське водосховище) в районі Києва проводились у серпні  в 3-х створах – 1,5 км вище міста, в межах міста, 6 км нижче міста на  9-ти вертикалях.

Якість води у Дніпрі визначалась за гідрохімічними показниками. У серпні було  відібрано 18 проб, в яких визначалось до 40 хімічних речовин.

За даними спостережень відбулось деяке зменшення вмісту розчиненого у воді кисню.

Води Дніпра були забруднені сполуками азоту амонійного  на рівні 1 - 3 ГДК, азоту  нітритного та сполуками цинку – 1 - 4 ГДК, мангану – 1 - 5 ГДК, міді – 1 - 8 ГДК,  хрому шестивалентного – 3 - 7 ГДК.

Концентрації нафтопродуктів та синтетичних поверхнево - активних речовин не перевищували відповідні нормативи.

У порівнянні з серпнем  2015 р. у воді р. Дніпро в районі Києва зменшився вміст  сполук мангану, хрому шестивалентного, фенолів. Поряд з цим  дещо збільшились концентрації сполук азоту  та  міді.

новини ЦГО
19.09.2016  У неділю до столиці прийшла метеорологічна осінь
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньодобова температ
16.09.2016  Температура води Дніпра у столиці опустилась нижче 20 градусів
Згідно спостережень  гідрологічної станції Київ Центральної геофізичної обсерваторії 16 вер
12.09.2016  Найтепліша ніч у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії температура ночі 12 вер
06.09.2016  Перші температурні рекорди осені у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії 5-го вересня у Києві се
02.09.2016  Цьогорічне літо виявилось п’ятим серед найспекотніших і третім серед найсухіших за весь період спостережень у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середня температура пов
за поточний місяць
63507 переглядів
885 відвідувачівваш IP 54.226.238.178
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії