ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ UK EN
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи |  паспорт погоди | 

Про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області у січні 2017 року

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.

Центральною геофізичною обсерваторією спостереження за  забрудненням  атмосферного повітря  проводились на 16 постах міста Києва  (на двох з них спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електромережі).

Місто Київ.

Для визначення забруднення повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6111 проб. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у січні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одному посту він характеризувався, як низький, на шести – як підвищений,  на семи постах – як високий. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка

Загалом по місту у січні відмічались підвищені середньомісячні концентрації трьох  забруднювальних речовин  (другого та третього класу небезпеки): діоксиду азоту – на рівні 2,8 ГДКс.д., формальдегіду – 1,3 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,2 ГДКс.д.

Вміст діоксиду азоту  за середньомісячними  концентраціями перевищував рівень ГДКс.д.  на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (пр.Науки). Найбільші з них відмічені: на Деміївській площі, проспектах Перемоги і Оболонському  та  вулиці Олександра Довженка – 3,3 ГДКс.д., на Бессарабській площі та вулиці Каунаській – 3,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,3 - 2,8 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,0 ГДКс.д.

Найвищі разові концентрації діоксиду азоту спостерігались на Деміївській площі – 1,5 ГДКм.р., на Оболонськиму проспекті, вулицях Довженка та Каунаській – 1,3 ГДКм.р., на Бессарабській площі та проспекті Перемоги – 1,2 ГДКм.р.; на інших постах максимальні концентрації були у межах 0,6-1,1 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту у січні спостерігалась на Деміївській площі та вулиці Каунаській – 10,4%; загалом по місту вона становила 4,1%.

Середньомісячні концентрації завислих речовин на Бессарабській площі та проспекті Перемоги становили 1,3 ГДКс.д., на інших постах – 0,7-0,9 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації завислих речовин  коливались у межах 0,2-0,6 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні концентрації діоксиду сірки на постах і загалом по місту не перевищували рівні відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Найвищі середньомісячні концентрації оксиду вуглецю були зафіксовані в районах: Бессарабської площі – 1,5 ГДКс.д., Деміївської площі (колишня Московська) – 1,4 ГДКс.д., проспектів Перемоги і Оболонського – 1,2 ГДКс.д., площі Перемоги та вулиці Олександра Довженка – 1,1 ГДКс.д.  На інших постах середньомісячні концентрації були у межах 0,3-1,0 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю на Бессарабській і Деміївській площах та Оболонському проспекті досягали 1,2 ГДКм.р., на інших постах становили 0,2-1,0 ГДКм.р. На ПСЗ № 7 кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила 14,6%,  загалом по місту – 1,5%.

Середньомісячні  концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,0-1,7 раза, лише на ПСЗ № 5 середня концентрація становила 0,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,3 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на Деміївській площі) становив 1,2 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні концентрації фенолу, хлористого водню, фтористого водню, сірководню та аміаку не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних норм.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у січні були райони Деміївської площі, проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин) та Бессарабської площі, де рівень забруднення повітря характеризувався як високий. Повітря на Оболонському проспекті, вулицях Олександра Довженка (метро Шулявка), Каунаській, площі Перемоги також характеризувалось високим рівнем забруднення. Підвищений рівень забруднення спостерігався та вулицях Академіка Стражеска, Семена Скляренка, Попудренка (метро Чернігівська), бульварі Лесі Українки, вулиці Інженера Бородіна та на Гідропарку. Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

У порівнянні з попереднім місяцем рівень забруднення повітря в місті дещо підвищився, в основному, за рахунок зростання вмісту діоксиду азоту. Підвищення рівня забруднення пояснюється погодними умовами січня – приземними та припіднятими інверсіями, слабким приземним вітром, а також відсутністю денного шару перемішування.

Порівняно з січнем 2016 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря також підвищився. Зафіксовано незначне зростання вмісту формальдегіду, оксиду вуглецю, діоксиду сірки.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6734 проби. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався, як дуже високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на трьох постах він характеризувався, як дуже високий, на дев’яти – як високий, на одному – як підвищений,  на одному посту – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Цьогорічний серпень у Києві виявився найсухішим за 125 років спостережень за опадами у столиці. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, яка розташована на проспекті Науки, опадів випало лише 3 мм, що склало 4% кліматичної норми. Середньомісячна температура серпня у Києві склала +22,6°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,0°С. Загалом увесь серпень був спекотним за температурним режимом. Температура першої і другої декад перевищили кліматич­ну норму на 3,9°С та 3,5°С відповідно; третя декада була вищою за кліматичну норму аж на 4,5°С.

З початку серпня 2015 р. у Києві спостерігались метеорологічні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Українським гідрометцентром на період з 8 по 14 серпня було надано два штормових попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві, зумовлений антициклональною погодою, спекою, наявністю приземних інверсій, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. У цей період на постах Києва були зафіксовані найбільші концентрації забруднювальних речовин в атмосфері.

Зокрема, протягом 7-15 серпня, на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр.Науки) та ПСЗ №15 (Гідропарк) середньодобові концентрації діоксиду азоту та формальдегіду досягали 4,8-5,6 ГДКс.д., а в районах Бессарабської та Московської площ – до 6,7 ГДКс.д.  Після  незначного  зниження  вмісту  цих домішок  у  другій  половині  місяця,  починаючи  з 28 по 31 серпня знову відмічалось зростання середньодобових концентрацій діоксиду азоту до 5,0-5,7 ГДКс.д., формальдегіду – до 4,4-5,6 ГДКс.д. на 12-ти ПСЗ. Вміст інших домішок у повітрі міста був відносно стабільним протягом усього серпня: найвищі середньодобові концентрації діоксиду сірки не перевищували середньодобові ГДК, оксиду азоту та завислих речовин – на деяких постах досягали 1,2-1,8 ГДКс.д.

У серпні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 4,3 ГДКс.д., формальдегіду – 4,0 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., фтористого водню – 1,2 ГДКс.д. 

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентра­ції відмічені на Бессарабській площі – 5,0 ГДКс.д., вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Семена Скляренка, Московській площі, проспектах Перемоги та Оболонському – 4,8 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 3,3-4,5 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на Московській площі становив 2,0 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,8 ГДКм.р., на Оболонському проспекті – 1,7 ГДКм.р., на інших постах – був на рівні 1,2-1,6 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,7 ГДКм.р. Всього у серпні було зафіксовано 354 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 35,3% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 20,8%). Найбільша кількість перевищень зафіксована в районі Московської площі та проспекту Перемоги – 47%, на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті,  Бессарабській  площі –  42-43,5%.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,3 раза; на інших постах були на рівні 0,7-0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки за середніми та максимальними концентраціями на постах і загалом по місту не перевищував рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю досягали: в районі Бессарабської площі 1,2 ГДКс.д., на інших постах були у межах 0,1-0,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю становили: на вулиці Скляренка – 1,8 ГДКм.р., на перетині вулиці Академіка Стражеска та бульвару Лепсе – 1,6 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,2 ГДКм.р., на Московській площі – 1,0 ГДКм.р.; на інших постах були у межах 0,2-0,8 ГДКм.р. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 7 кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила 4%, на ПСЗ № 21 – 2,2%, загалом по місту – 0,6%.

Вміст формальдегіду в повітрі міста у серпні значно підвищився і на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, середньомісячні концентрації перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7 – 4,7 раза. Високі середньомісячні концентрації формальдегіду були зафіксовані на Бессарабській площі – 4,7 ГДКс.д., Московській площі, проспектах Перемоги і Оболонському, вулицях Стражеска і Скляренка – 4,3 ГДКс.д. В районі Гідропарку середньомісячна концентрація формальдегіду досягала 2,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,7 ГДКс.д.  Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,3-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячна концентрація оксиду азоту у серпні становила 1,8 ГДКс.д., максимальна – 0,6 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на ПСЗ №20 (Московська площа) –  в районі інтенсивного руху автотранспорту.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Бессарабської площі, Московської площі та проспекту Перемоги, де рівень забруднення повітря характеризувався як дуже високий. Райони вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, площі Перемоги, вулиць Довжен­ка, Каунаська, Стражеска, бульвару Лесі Українки, вулиці Попудренка та Гідропарку характеризу­вались високим рівнем забруднення. В районі вулиці Сергія Лазо рівень забруднення повітря був підвищеним, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким (див. рис.).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2014 р. значно підвищився – з «високого» до «дуже високого рівня» (за ІЗА), що викликано було погодними умовами серпня – високою температурою повітря, приземними інверсіями, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. Зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду, фтористого водню, а порівняно з минулим роком – ще й фенолу.


Київська область.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. В атмосфері визначався вміст чотирьох основних домішок – завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних – 8-ми важких металів. У місті Біла Церква у січні було відібрано і проаналізовано 576 проб, у Броварах – 288, в Обухові – 168, в Українці – 156 проб.

Загальний рівень забруднення повітря в усіх містах оцінювався, як низький.

У повітрі міст Київської області середньомісячні концентрації завислих речовин, діоксиду сірки та оксиду вуглецю у січні не перевищували відповідні ГДКс.д.

Підвищений рівень забруднення спостерігався лише з діоксиду азоту, середньомісячні концентрації якого у Білій Церкві були на рівні 2,0 ГДКс.д., в Обухові і Українці – 1,8 ГДКс.д., у Броварах – 1,5 ГДКс.д.

У порівнянні з січнем минулого року у Білій Церкві та Обухові спостерігалось деяке зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, в Обухові і Українці – оксиду вуглецю. Вміст інших забруднювальних речовин у містах контролю суттєво не змінився.

Додаткові дані по важких металах за ІV квартал 2016 р.

Вміст важких металів визначався на семи постах міста Києва та на одному посту у Білій Церкві, Броварах, Обухові та Українці. Середні та максимальні з середньомісячних концентрацій кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку на всіх постах спостережень у ІV кварталі 2016 року були значно нижчі за відповідні ГДКс.д.


ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ.

Спостереження за станом забруднення води р. Дніпро (Канівське водосховище) в районі Києва проводились у січні  в 3-х створах – 1,5 км вище міста, в межах міста, 6 км нижче міста на  5-ти вертикалях.

Якість води у Дніпрі визначалась за гідрохімічними показниками.

У січні було  відібрано 5 проб, в яких визначалось до 40 хімічних речовин.

За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний.  Однак,  води Дніпра  були забруднені  сполуками азоту амонійного, заліза загального на рівні 1 - 2 ГДК, сполуками хрому шестивалентного –  3 ГДК, міді та мангану – 2 - 4 ГДК, цинку – 1 - 11 ГДК. Вміст азоту нітритного та фенолів знаходився на рівні ГДК.

Концентрації нафтопродуктів  синтетичних поверхнево - активних речовин не перевищували відповідні нормативи.

У порівнянні з січнем 2016 р.  у воді р. Дніпро в районі Києва дещо підвищився  вміст  сполук азоту, цинку, заліза загального та мангану.

новини ЦГО
15.02.2017  Огляд погоди на Стрітення Господнє і її вплив на майбутню весну
Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії підготували «Паспорт погоди» у Києв
01.02.2017  Погодні підсумки типового січня у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна темпера
27.01.2017  Огляд погоди у день бою під Крутами
До річниці бою під Крутами 29 січня 1918 року кліматологами Центральної геофізичної обсерваторії
20.01.2017  Огляд погоди у День Соборності України
До Дня Соборності України кліматологами Центральної геофізичної обсерваторії підготовлено огляд
18.01.2017  Паспорт погоди на День Хрещення Ісуса Христа
Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії підготували «Паспорт погоди» у Києв
за поточний місяць
65161 переглядів
1259 відвідувачівваш IP 54.159.242.217
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії