ЦГО

відділи

мережа
послуги

публікаціі
метеорологія

кліматологія

гідрологія
дані забруднення

радіоекологія
ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
  головна |  новини |  контакти |  гостьова книга |  файли |  документи |  аудіозаписи | 

Про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області у липні 2016 року

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ.

Центральною геофізичною обсерваторією проводились спостереження за  забрудненням  атмосферного повітря  на 16 постах міста Києва  (на двох з них спостереження проводились не в повному обсязі через відключення від електромережі).

Місто Київ.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6428 проб. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

Цьогорічний липень у Києві був спекотним за температурним режимом. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, яка розташована на проспекті Науки, середньомісячна температура липня у Києві склала +22,4°С, що перевищило кліматичну норму  на 3,1°С.  Крім цього, вже другий місяць поспіль кияни відчувають дефіцит опадів: у липні їх випало 46 мм, що склало 52% від кліматичної норми, у червні – 15 мм (21% від норми).

Починаючи з третьої декади червня та майже увесь липень Києві спостерігались метеорологічні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Українським гідрометцентром було надано штормові попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві: з 22 червня по 3 липня, 12-17 липня та 25-31 липня 2016 року. Зростання забруднення повітря у ці періоди було зумовлено спекотною погодою, нічними приземними інверсіями, відсутністю опадів та слабким приземним вітром.  У період з 25 по 31 липня відсутність перемішування у вертикальному шарі та висока нічна вологість повітря сприяли  накопиченню та утриманню шкідливих домішок біля землі, що призвело до утворенню смогу.

У періоди 1-2 та 12-18 липня на ПСЗ міста були зафіксовані високі концентрації забруднювальних речовин в атмосфері. Зокрема, середньодобові концентрації формальдегіду на деяких постах досягали 4,1-5,9 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 1,0-1,7 ГДКс.д., оксиду азоту (вимірюється лише в районі Московської площі) – 1,9-2,2 ГДКс.д. Середньодобовий вміст діоксиду азоту на деяких постах становив від 5 до 10 ГДКс.д., а в районах Бессарабської  і  Московської площ,  проспекту Перемоги  та  вулиці Каунаської  сягав 11-13 ГДКс.д.

Після  незначного  зниження  вмісту  забруднювальних домішок з 19 по 24 липня (період проходження злив), у повітрі міста знову почалось накопичення забруднювальних домішок і спостерігався смог.  Середньодобові  концентрації  діоксиду азоту у цей період на постах міста досягали 3,1-5,6 ГДКс.д., формальдегіду –  2,7-4,8 ГДКс.д.,  оксиду вуглецю – 1,2-2,3 ГДКс.д.,  оксиду азоту – 1,6-1,7 ГДКс.д. Також  у  ці  дні  на  деяких  постах  зафіксовано  максимальний  вміст  оксиду  вуглецю (1,2-1,6 ГДКм.р.)  та  хлористого водню (1,0 ГДКм.р.). 

Вміст інших домішок у повітрі міста був відносно стабільним протягом місяця.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у липні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на двох постах він характеризувався, як дуже високий, на десяти – як високий, на одному – як підвищений, ще на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

У липні загалом по місту середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 4,5 раза, формальдегіду – у 3,0 рази, оксиду азоту – у 1,7 раза,   фенолу – у 1,3 раза.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями майже на всіх постах перевищував рівень ГДКс.д.  Найбільші середньомісячні  концентрації  відмічені: на Бессарабській площі – 6,3 ГДКс.д., на Московській площі – 6,0 ГДКс.д., на проспекті Перемоги та вулицях Довженка і Каунаській – 5,8 ГДКс.д., на вулиці Скляренка – 5,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 1,3-4,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на проспекті Перемоги становив 4,1 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 4,0 ГДКм.р., на вулиці Довженка – 3,8 ГДКм.р., на вулиці Каунаській та Московській площі – 3,7 ГДКм.р., на  інших постах – був на рівні 0,7-2,6 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на Бессарабській і Московській площах – 53,8% та 50,0% відповідно; загалом по місту вона становила 34,3% (в минулому місяці – 17,4%).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. лише на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,3 раза.  Максимальні разові концентрації завислих речовин  коливались у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні концентрації діоксиду сірки на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Найвищі концентрації оксиду вуглецю зафіксовані в районах проспектів Оболонського і Перемоги, площ Бессарабської, Московської, Перемоги та вулиці Олександра Довженка : середньомісячні – на рівні 1,0-1,3 ГДКс.д., максимальні – 1,4-1,6 ГДКм.р. На інших постах середньомісячні концентрації були у межах 0,3-0,9 ГДКс.д., максимальні – 0,4-1,2 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю спостерігалась на Бессарабській площі та проспекті Перемоги – відповідно 17,3 та 13,5%; загалом по місту вона становила 4% (в минулому місяці – 1%).

Найбільший середньомісячний вміст формальдегіду зафіксовано на Московській площі – 4,0 ГДКс.д. та Бессарабській площі – 3,7 ГДКс.д. На інших постах середньомісячні концентрації формальдегіду становили 0,7-3,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,7 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,7 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Вміст фенолу за середньомісячними значеннями становив 1,0-1,3 ГДКс.д. (на усіх шести ПСЗ, де проводились спостереження), максимальний – 0,7-0,9 ГДКм.р.

Максимальний вміст хлористого водню на чотирьох ПСЗ з семи досягав рівня 1,0 ГДКм.р., середній вміст становив 0,4-0,6 ГДКс.д.

Середньомісячні та максимальні концентрації, фтористого водню, сірководню та аміаку не досягали рівнів відповідних санітарно гігієнічних норм.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у липні були райони Московської площі (Центральний автовокзал) та Бессарабської площі, де рівень забруднення повітря характеризувався як дуже високий (див. рис.). 

Райони вулиць Довженка, Каунаської, проспектів Перемоги і Оболонського, вулиць Скляренка, Академіка Стражеска, бульвару Лесі Українки, площі Перемоги, вулиці Попудренка та Гідропарку (територія поблизу мосту метро та автомагістралі) характеризувались високим рівнем забруднення повітря.

В районі вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) рівень забруднення повітря був підвищеним. Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком ЦГО).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем та липнем 2015 р. підвищися, що було зумовлено спекотною погодою та незначною кількістю опадів. Зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду та фенолу.

Для визначення забрудненості повітря у місті Києві за місяць було відібрано і проаналізовано 6734 проби. Визначалась 20 забруднювальних домішок. Основні – завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю і діоксид азоту. З специфічних домішок визначались сірководень, фенол, фтористий водень, хлористий водень, аміак, формальдегід,  8 важких металів та ін. Їх склад визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст. ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у серпні загалом по місту характеризувався, як дуже високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на трьох постах він характеризувався, як дуже високий, на дев’яти – як високий, на одному – як підвищений,  на одному посту – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Цьогорічний серпень у Києві виявився найсухішим за 125 років спостережень за опадами у столиці. За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії, яка розташована на проспекті Науки, опадів випало лише 3 мм, що склало 4% кліматичної норми. Середньомісячна температура серпня у Києві склала +22,6°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,0°С. Загалом увесь серпень був спекотним за температурним режимом. Температура першої і другої декад перевищили кліматич­ну норму на 3,9°С та 3,5°С відповідно; третя декада була вищою за кліматичну норму аж на 4,5°С.

З початку серпня 2015 р. у Києві спостерігались метеорологічні умови, що сприяли накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Українським гідрометцентром на період з 8 по 14 серпня було надано два штормових попередження про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Києві, зумовлений антициклональною погодою, спекою, наявністю приземних інверсій, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. У цей період на постах Києва були зафіксовані найбільші концентрації забруднювальних речовин в атмосфері.

Зокрема, протягом 7-15 серпня, на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр.Науки) та ПСЗ №15 (Гідропарк) середньодобові концентрації діоксиду азоту та формальдегіду досягали 4,8-5,6 ГДКс.д., а в районах Бессарабської та Московської площ – до 6,7 ГДКс.д.  Після  незначного  зниження  вмісту  цих домішок  у  другій  половині  місяця,  починаючи  з 28 по 31 серпня знову відмічалось зростання середньодобових концентрацій діоксиду азоту до 5,0-5,7 ГДКс.д., формальдегіду – до 4,4-5,6 ГДКс.д. на 12-ти ПСЗ. Вміст інших домішок у повітрі міста був відносно стабільним протягом усього серпня: найвищі середньодобові концентрації діоксиду сірки не перевищували середньодобові ГДК, оксиду азоту та завислих речовин – на деяких постах досягали 1,2-1,8 ГДКс.д.

У серпні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту досягала 4,3 ГДКс.д., формальдегіду – 4,0 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., фтористого водню – 1,2 ГДКс.д. 

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентра­ції відмічені на Бессарабській площі – 5,0 ГДКс.д., вулицях Олександра Довженка, Каунаській, Семена Скляренка, Московській площі, проспектах Перемоги та Оболонському – 4,8 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 3,3-4,5 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,8 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на Московській площі становив 2,0 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,8 ГДКм.р., на Оболонському проспекті – 1,7 ГДКм.р., на інших постах – був на рівні 1,2-1,6 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,7 ГДКм.р. Всього у серпні було зафіксовано 354 випадки перевищення ГДКм.р., що становило 35,3% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 20,8%). Найбільша кількість перевищень зафіксована в районі Московської площі та проспекту Перемоги – 47%, на вулиці Скляренка, Оболонському проспекті,  Бессарабській  площі –  42-43,5%.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на Бессарабській площі та проспекті Перемоги в 1,3 раза; на інших постах були на рівні 0,7-0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки за середніми та максимальними концентраціями на постах і загалом по місту не перевищував рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю досягали: в районі Бессарабської площі 1,2 ГДКс.д., на інших постах були у межах 0,1-0,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю становили: на вулиці Скляренка – 1,8 ГДКм.р., на перетині вулиці Академіка Стражеска та бульвару Лепсе – 1,6 ГДКм.р., на Бессарабській площі – 1,2 ГДКм.р., на Московській площі – 1,0 ГДКм.р.; на інших постах були у межах 0,2-0,8 ГДКм.р. На ПСЗ № 1 та ПСЗ № 7 кількість випадків перевищення ГДКм.р. з оксиду вуглецю становила 4%, на ПСЗ № 21 – 2,2%, загалом по місту – 0,6%.

Вміст формальдегіду в повітрі міста у серпні значно підвищився і на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, середньомісячні концентрації перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7 – 4,7 раза. Високі середньомісячні концентрації формальдегіду були зафіксовані на Бессарабській площі – 4,7 ГДКс.д., Московській площі, проспектах Перемоги і Оболонському, вулицях Стражеска і Скляренка – 4,3 ГДКс.д. В районі Гідропарку середньомісячна концентрація формальдегіду досягала 2,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 1,7 ГДКс.д.  Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,3-0,8 ГДКм.р.

Середньомісячна концентрація оксиду азоту у серпні становила 1,8 ГДКс.д., максимальна – 0,6 ГДКм.р. Оксид азоту визначався тільки на ПСЗ №20 (Московська площа) –  в районі інтенсивного руху автотранспорту.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненими у серпні були райони Бессарабської площі, Московської площі та проспекту Перемоги, де рівень забруднення повітря характеризувався як дуже високий. Райони вулиці Скляренка, Оболонського проспекту, площі Перемоги, вулиць Довжен­ка, Каунаська, Стражеска, бульвару Лесі Українки, вулиці Попудренка та Гідропарку характеризу­вались високим рівнем забруднення. В районі вулиці Сергія Лазо рівень забруднення повітря був підвищеним, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – низьким (див. рис.).

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2014 р. значно підвищився – з «високого» до «дуже високого рівня» (за ІЗА), що викликано було погодними умовами серпня – високою температурою повітря, приземними інверсіями, відсутністю опадів та слабким приземним вітром. Зафіксовано зростання середньомісячних концентрацій діоксиду азоту, формальдегіду, фтористого водню, а порівняно з минулим роком – ще й фенолу.


Київська область.

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. В атмосфері визначався вміст чотирьох основних домішок – завислих речовин, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та специфічних – 8-ми важких металів. У місті Біла Церква у липні було відібрано і проаналізовано 624 проби, у Броварах, Обухові та Українці – по 312 проб.

Загальний рівень забруднення повітря в усіх містах оцінювався, як низький. У повітрі міст Київської області середньомісячні концентрації завислих речовин, діоксиду сірки та оксиду вуглецю у липні не перевищували відповідні ГДКс.д. Підвищений рівень забруднення спостерігався лише з діоксиду азоту, середньомісячна концентрація якого у Білій Церкві була на рівні 2,5 ГДКс.д., в Обухові – 2,3 ГДКс.д., в Українці та Броварах – 2,0 ГДКс.д.

У порівнянні з липнем минулого року деяке підвищення середньомісячних концентрацій діоксиду азоту спостерігалось у Обухові, діоксиду сірки – у Броварах. Вміст інших забруднювальних речовин у містах контролю майже не змінився.


ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ.

Спостереження за станом забруднення води р. Дніпро (Канівське водосховище) в районі Києва проводились у липні  в 3-х створах – 1,5 км вище міста, в межах міста, 6 км нижче міста на  9-ти вертикалях.

Якість води у Дніпрі визначалась за гідрохімічними показниками. У липні було  відібрано 18 проб, в яких визначалось до 40 хімічних речовин.

За даними спостережень кисневий режим річки був задовільний.

Однак, води Дніпра були забруднені сполуками азоту  нітритного  на рівні 1-2 ГДК,   сполуками мангану – 1-3 ГДК, цинку – 1-4 ГДК, міді – 1-6 ГДК, хрому шестивалентного – 4-16 ГДК.  Вміст сполук заліза загального та фенолів  знаходився на рівні ГДК.

Концентрації нафтопродуктів, азоту амонійного, синтетичних поверхнево - активних речовин не перевищували відповідні нормативи.

У порівнянні з липнем 2015 р. у воді р. Дніпро в районі Києва зменшився вміст сполук міді, мангану, хрому шестивалентного та фенолів у зв’язку з збільшенням водності.

новини ЦГО
23.08.2016  Огляд погоди у Києві 24 серпня за 25 років Незалежності України
23.08.2016  У столиці День прапора ознаменувався черговим температурним рекордом
01.08.2016  Зростання забруднення повітря у столиці пов’язане з викидами забруднювальних речовин та погодними умовами
01.08.2016  Липень у столиці відзначився двома температурними рекордами протилежних значень
Цьогорічний липень у Києві ввійде до літопису метеорологічних спостережень унікальним перепадом температури повітря, яка
22.07.2016  21 липня виявилось найхолоднішим днем за 136 років спостережень у столиці
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії 21 липня у столиці температура не під
за поточний місяць
49806 переглядів
640 відвідувачівваш IP 23.20.221.93
Україна, 03028, м. Київ-28, проспект Науки, 39, корпус 2
тел/факс: (044)525-94-58, (044)525-69-69. E-mail: aupcgo@meteo.gov.ua
© Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва обсерваторії